ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 00985137330003 ١٠ خط تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد ،خ مطهري شمالي بين ٦٦ و ٦٨ - ايميل:mohajertkt@yahoo.com مراجعه نمایید.